عبداله غیابی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

عبدالله غیابی، فعالیت سینمایی را به عنوان دستیاری کارگردان آغاز کرد.

پوستر موسرخه
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر سه نفر روی خط
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر میراث
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کیفر
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سه نفر روی خط
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر میراث
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کیفر
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رشید
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بلوچ
۸.۲۶ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر بلوچ
۸.۲۶ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر محکومین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر میراث
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما