هولت مک کالانی

بازیگر
هولت مک کالانی به انگلیسی Holt McCallany متولد 3 سپتامبر 1964 بازیگر آمریکایی است.

عکس‌های هولت مک کالانی

جاناتان گروف و هولت مک کالانی در سریال «شکارچی ذهن»(Mindhunter)
جاناتان گروف و هولت مک کالانی در نمایی از سریال «شکارچی ذهن»(Mindhunter)
پوستر سریال «شکارچی ذهن»(Mindhunter)
هولت مک کالانی در سریال تلویزیونی «شکارچی ذهن»(Mindhunter)
هولت مک کالانی در «شکارچی ذهن»(Mindhunter)
پوستر جاده یخی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خشم انسان
۶.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شکارچی ذهن
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه کابوس
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سالی
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۴۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر گرینلند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گلوله به سر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه پادشاه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر صدازننده تیر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما