جهانگیر غفاری

بازیگر

پوستر ولگردها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سه جوانمرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جنجال پول
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تعطیلات داش اسمال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیادان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه دلاور بی باک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سه دلاور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر این گروه زبل
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جوانی هم عالمی دارد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر صخره سیاه
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صلاح الدین ایوبی
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین دلاوران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر فراری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یاقوت سه چشم
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر میوه گناه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختر ظالم بلا
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نسل شجاعان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر معجزه قلبها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عدل الهی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شهر آشوب
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای تاریک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد حنجره طلایی
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای شب ژانویه
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر غروب بت پرستان
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دزد سیاهپوش
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نیم وجبی
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمان شهر ما
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرنوشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دالاهو
۸.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر الماس 33
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر امروز و فردا
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مو طلایی شهر ما
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمان قهرمانان
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما