محمدرضا صفوی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

محمدرضا صفوی متولد 1335 تهران، فارغ التحصیل کارگردانی از دانشگاه ایالتی نیویورک است.

پوستر افسون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تحفه هند
۴.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گریز از شهر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر افسون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گریز از شهر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر افسون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گریز از شهر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر افسون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آن سوی مه
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما