شهراد وثوقی

بازیگر
شهراد وثوقی در سال 1335 در تهران متولد شد. برادر وی چنگیز و بهروز وثوقی، بازیگران سینما می باشند. او لیسانس سینما از مدرسه بین المللی فیلم لندن سال 1978 است. بازی در بیش از یک مجموعه تلویزیونی در امریکا سال 1990 و بازی در سینمای ایران را از سال 1370 با «ناصرالدین شاه آکتور سینما»، همکاری «محسن مخملباف» آغاز کرده است.
پوستر کارناوال مرگ
۵.۷۹ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر معبد جان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مدیوم
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر حنا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شانه دوست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیرین قناری بود
۱ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آن سوی آینه
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تهاجم
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر انتهای قدرت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما