امیر نادری

کارگردان, نویسنده, عکس

امیر نادری متولد 1324 آبادان است. وی فعالیت هنری خود را در سینما در سال 1346 با عکاسی فیلم آغاز کرد.

عکس‌های امیر نادری


امیر نادری در پشت صحنه فیلم سینمایی «فانوس جادویی»
ژاکلین بیست و امیر نادری در فتوکال فیلم «فانوس جادویی»(Magic Lantern)
امیر نادری در فتوکال فیلم «فانوس جادویی»(Magic Lantern) در جشنواره فیلم ونیز 2018
امیر نادری در فتوکال «فانوس جادویی»(Magic Lantern) در جشنواره فیلم ونیز 2018
امیر نادری در فتوکال فیلم «فانوس جادویی»(Magic Lantern) در جشنواره ونیز 2018
امیر نادری در فتوکال «فانوس جادویی»(Magic Lantern) در جشنواره ونیز 2018

ویدیو و مصاحبه تصویری

امیر نادری از ترمیم دونده ...
پوستر خداحافظ رفیق
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تنگسیر
۹.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر تنگنا
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سازدهنی
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر مرثیه
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جستجو
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آب، باد، خاک
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کوه
۶ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر فارنهایت 451
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فانوس جادویی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دونده
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر خداحافظ رفیق
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تنگسیر
۹.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر تنگنا
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سازدهنی
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر مرثیه
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جستجو
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آب، باد، خاک
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کوه
۶ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر فانوس جادویی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دونده
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دونده
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دلداده
۵.۶۵ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر آب، باد، خاک
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر حسن کچل
۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما