روح اله برادری

بازیگر, تهیه کننده, مدیر تولید
روح الله برادری متولد 1334 تهران، دارای مدرک دیپلم است. وی سینمای حرفه ای را سال 1362 با بازی و تهیه کنندگی فیلم «پرچمدار» به کارگردانی شهریار بحرانی آغاز کرد.
December 20, 1955 (۶۸ سال )

عکس‌های روح اله برادری

پویا بادکوبه، سمیرا برادری و روح اله برادری در اکران خصوصی فیلم «درساژ»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر زالاوا
۶.۳۵ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر خاطرات بند باز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای کنار ابرها
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر بی سر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سیمای زنی در دوردست
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر درساژ
۶.۱۵ /۱۰

از مجموع ۱۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر خواب تلخ
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر احتمال باران اسیدی
۶.۵۶ /۱۰

از مجموع ۲۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر شهابی از جنس نور
۲.۸۸ /۱۰

از مجموع ۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر گوشواره
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خانه روشن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کولی
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر خاموشی دریا
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حمله به اچ3
۸.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر سجاده آتش
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر تیرباران
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پرچمدار
۸.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر کولی
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر روزیکه زن شدم
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رنجر
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر چریکه هورام
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سینما سینماست
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر معجزه خنده
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر حمله به اچ3
۸.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر سجاده آتش
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر تعقیب سایه ها
۵ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر اُ - منفی
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر قاصد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پرچمدار
۸.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر خاکستر سبز
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر برج مینو
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۷۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر وصل نیکان
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب و عشق
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گودال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گنبد نور
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یوسف پیامبر
۷.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر شهابی از جنس نور
۲.۸۸ /۱۰

از مجموع ۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان هشتم
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین گمشده
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر من ترانه پانزده سال دارم
۷.۰۸ /۱۰

از مجموع ۷۶۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر هراس
۷.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر گذرگاه
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پرچمدار
۸.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر احتمال باران اسیدی
۶.۵۶ /۱۰

از مجموع ۲۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر خانه روشن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یک بعد از ظهر طولانی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر هراس
۷.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما