پولاد کیمیایی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
پولاد، فرزند مسعود کیمیایی، کارگردان و گیتی پاشایی، در 23 تیر سال 1359 در تهران به دنیا آمد. وی فعالیت‌های سینمایی خود را از 7 سالگی و با بازی در فیلم سرب به کارگردانی پدرش آغاز کرد.
July 13, 1980 (۴۲ سال )

عکس‌های پولاد کیمیایی


پولاد کیمیایی در نشست خبری «قاتل اهلی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
پولاد کیمیایی در نشست خبری فیلم «قاتل اهلی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
نشست خبری فیلم «قاتل اهلی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم «قاتل اهلی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
پولاد کیمیایی در «قاتل اهلی»
پولاد کیمیایی در فیلم سینمایی «قاتل اهلی»
پولاد کیمیایی در فیلم «قاتل اهلی»

ویدیو و مصاحبه تصویری

پولاد کیمیایی از اولین تجربه ...
پوستر سلفی با دموکراسی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره ها بدون تاریکی نمی درخشند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گشت ارشاد
۷.۳۱ /۱۰

از مجموع ۴۹۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر گشت ارشاد 3
۵.۵۵ /۱۰

از مجموع ۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر خائن کشی
۵.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر شمعی در باد
۶.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر بوی گندم
۴.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر گشت 2
۵.۴۸ /۱۰

از مجموع ۶۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر قاتل اهلی
۵.۳۲ /۱۰

از مجموع ۵۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر رئیس
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ تدریجی یک رویا
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر خفه گی
۵.۶۸ /۱۰

از مجموع ۹۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر سربازهای جمعه
۶.۴۳ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر ماتادور
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خون بها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جرم
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر متروپل
۵.۶۸ /۱۰

از مجموع ۵۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر ششمین نفر
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سلطان
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۱۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر حکم
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر ضیافت
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۲۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر صفر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر محاکمه در خیابان
۶.۲۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی با چشمان بسته
۵.۵۳ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر به هدف شلیک کن
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر صحنه جرم ورود ممنوع
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اعتراض
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد
۷.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر تجارت
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر معکوس
۳.۸۶ /۱۰

از مجموع ۲۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر معکوس
۳.۸۶ /۱۰

از مجموع ۲۳۳ رای

امتیاز شما