پولاد کیمیایی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

پولاد، فرزند مسعود کیمیایی، کارگردان و گیتی پاشایی، در 23 تیر سال 1359 در تهران به دنیا آمد. وی فعالیت‌های سینمایی خود را از 7 سالگی و با بازی در فیلم سرب به کارگردانی پدرش آغاز کرد.

۲۲ تیر ۱۳۵۹ (۴۲ سال )

عکس‌های پولاد کیمیایی


پولاد کیمیایی در نشست خبری «قاتل اهلی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
پولاد کیمیایی در نشست خبری فیلم «قاتل اهلی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
نشست خبری فیلم «قاتل اهلی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم «قاتل اهلی» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
پولاد کیمیایی در «قاتل اهلی»
پولاد کیمیایی در فیلم سینمایی «قاتل اهلی»
پولاد کیمیایی در فیلم «قاتل اهلی»

ویدیو و مصاحبه تصویری

پولاد کیمیایی از اولین تجربه ...
پوستر تجارت
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد
۸.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر اعتراض
۷.۵۴ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر صحنه جرم ورود ممنوع
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر به هدف شلیک کن
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی با چشمان بسته
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر محاکمه در خیابان
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۰۵ رای

امتیاز شما
پوستر صفر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ضیافت
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۲۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر حکم
۶.۹۵ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر سلطان
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۱۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر ششمین نفر
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر متروپل
۵.۶۵ /۱۰

از مجموع ۵۰۶ رای

امتیاز شما
پوستر جرم
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر خون بها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماتادور
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سربازهای جمعه
۶.۳ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر سلفی با دموکراسی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خفه گی
۵.۶۸ /۱۰

از مجموع ۹۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ تدریجی یک رویا
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر رئیس
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر گشت ارشاد
۷.۳۱ /۱۰

از مجموع ۴۹۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر قاتل اهلی
۵.۳۲ /۱۰

از مجموع ۵۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر گشت 2
۵.۴۷ /۱۰

از مجموع ۶۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر بوی گندم
۴.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر شمعی در باد
۶.۲۴ /۱۰

از مجموع ۱۲۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 3
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گشت ارشاد 3
۵.۷۳ /۱۰

از مجموع ۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر خائن کشی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر معکوس
۳.۸۵ /۱۰

از مجموع ۲۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر معکوس
۳.۸۵ /۱۰

از مجموع ۲۳۲ رای

امتیاز شما