مجید واشقانی

بازیگر

مجید واشقانی متولد 1359 تهران، لیسانس متالوژی. وی در چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی ایفای نقش کرده که از جمله آنها می توان به: فیلم ناسپاس، شور عشق، سریال های کمین، آوای بی صدا، خط شکن، زیر هشت و... اشاره کرد.

عکس‌های مجید واشقانی


جمشید هاشم‌پور و مجید واشقانی در فیلم «هاری»
هومن برق نورد، پوریا پورسرخ و مجید واشقانی در سریال «ریکاوری»
پشت صحنه سریال تلویزیونی «روزهای بی قراری 2»
پشت صحنه سریال «روزهای بی قراری 2»
مجید واشقانی و سارا صوفیانی در سریال «روزهای بی قراری 2»
پشت صحنه «روزهای بی قراری 2»
سارا صوفیانی، مجید واشقانی و کاظم هژیرآزاد در پشت صحنه سریال «روزهای بی قراری 2»

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس سریال «ریکاوری»
پوستر شور عشق
۵.۲۷ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر ناسپاس
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر انقلاب زیبا
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر در قصه‌ها زندگی می‌کنند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ریکاوری - قسمت 2
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ریکاوری - قسمت 3
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ریکاوری - قسمت 1
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر ریکاوری - قسمت 4
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ریکاوری - قسمت 5
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماتادور
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ریکاوری - قسمت 6
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ریکاوری - قسمت 8
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ریکاوری
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر جنایت و جنحه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گروه آلما
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر زیر هشت
۶.۳۷ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر سارق روح
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر هوش سیاه 2
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آنام
۵.۹۷ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر دیوار شیشه ای
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هاری
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر پشت بام تهران
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر طلاق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تهران لندن
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بزرگراه
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا - فصل 1 - قسمت 1
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا - فصل 1 - قسمت 2
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا - فصل 1 - قسمت 3
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زیر پای مادر
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا - فینال - قسمت 1
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا - فینال - قسمت 2
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا - فینال فینالیست‌ها - قسمت 1
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بی قراری 2
۳.۸۵ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا - فینال فینالیست‌ها - قسمت 2
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر برادر
۵.۵۲ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بهتر
۳.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر میکائیل
۶.۲۴ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر آمین
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر از سرنوشت
۷ /۱۰

از مجموع ۲۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا
۷.۵۲ /۱۰

از مجموع ۲۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر بی نشان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما