ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

آیدا اورنگ

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیآیدا اورنگ
درباره منآیدا اورنگ خدیوی مشاوره رسانه ای و بازیگر ایرانی است.

عکس

فیلم‌های آیدا اورنگ

بازیگر(1 فیلم)
مشاور رسانه‌ای(1 فیلم)