احمد سلیمان نیا

بازیگر, طراح صحنه و لباس

پوستر بشارت منجی
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بشارت منجی
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما