محمدحسین لطیفی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

محمدحسین لطیفی متولد 1341 تهران است. وی فعالیت هنری خود با نقاشی و مجسمه سازی و به دنبال آن نقاشی متحرک شروع کرد و وارد عرصه فیلمسازی شد. او در بدو راه اندازی سینمای تجربی و نیمه حرفه ای توسط محسن مسعودشاهی از اعضاء فعال آن مرکز بود و در کنار سایر فعالیت هایش در چند مورد مشاوره کارگردان را نیز به عهده داشته است.

۲۴ اسفند ۱۳۴۱ (۵۹ سال )

گالری تصاویر

پشت صحنه فیلم اسب سفید پادشاه
سریال تعاملی «پیکسل» با بازی محمد حسین لطیفی
سریال تعاملی «پیکسل» با بازی محمد حسین لطیفی و سحر قریشی
محمدحسین لطیفی و مهران غفوریان در پشت صحنه سریال «زوج یا فرد»
پشت صحنه سریال «زوج یا فرد»
محمدحسین لطیفی و سینا مهراد در سریال «آقازاده»
محمدحسین لطیفی در قسمت ۱۱ سریال «آقازاده»

ویدیو و مصاحبه تصویری

تولد مرجانه گلچین در پشت صحنه «زوج یا فرد»
تولد مرجانه گلچین در پشت صحنه ...
پوستر سرعت
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عینک دودی
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر پاریس تا پاریس
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اسب سفید پادشاه
۵.۶۸ /۱۰

از مجموع ۲۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر پیکسل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر توفیق اجباری
۶.۷۹ /۱۰

از مجموع ۲۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر ماساچوست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرار بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر ایرونی
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر خوابگاه دختران
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر مرد نقره ای
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زمانی برای عاشقی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر وفا
۵.۲۶ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر پادری
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر به وقت خماری
۴.۶۳ /۱۰

از مجموع ۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر سر دلبران
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ساخت ایران 1
۶.۵۵ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر سنجرخان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر صاحبدلان
۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر روز سوم
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر دودکش
۷.۴۴ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر نردبام آسمان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تنهایی لیلا
۴.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر قلب یخی 1
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر قلب یخی 2
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زوج یا فرد
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر سفر سبز
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر قتل آنلاین
۵.۶۲ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر کوتاه مثل زندگی
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر غروب شد بیا
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چاقی
۵.۶۱ /۱۰

از مجموع ۱۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر پیکسل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بوی خون
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر آقازاده
۷.۷۸ /۱۰

از مجموع ۳۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر اسب سفید پادشاه
۵.۶۸ /۱۰

از مجموع ۲۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر به وقت خماری
۴.۶۳ /۱۰

از مجموع ۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر چهارشنبه 19 اردیبهشت
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۳۰۰۴ رای

امتیاز شما
پوستر اسب سفید پادشاه
۵.۶۸ /۱۰

از مجموع ۲۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر بر سر دوراهی
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر نابخشوده
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گل ها و گلوله ها
۶.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر جای امن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد پنجم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای وارونه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیر درخت هلو
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۴۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر جای امن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بر بال فرشتگان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز از اردوگاه
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای وارونه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دلار
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گل ها و گلوله ها
۶.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر غروب شد بیا
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختر ایرونی
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر دلداده
۵.۶۵ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر عینک دودی
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر برخورد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دلار
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرباز کوچک
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما