پریسا گرگین

کارگردان, منشی صحنه, برنامه ریز
پریسا گرگین متولد 1356 آبادان، فارغ التحصیل سینما گرایش کارگردانی است. وی فعالیت سینمایی را سال 1379 آغاز کرد. از دیگر فعالیت های وی میتوان به ساخت فیلم کوتاه اشاره کرد.
December 14, 1977 (۴۵ سال )

عکس‌های پریسا گرگین

پریسا گرگین در فتوکال فیلم «قهرمان»(a hero) در هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن2021
پریسا گرگین در فتوکال فیلم سینمایی «قهرمان»(a hero) در هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن2021
عوامل فیلم «قهرمان»(a hero) در فتوکال این فیلم در هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن2021
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر نگاه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ستاره‌ها 3: ستاره بود
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره ها (جلد 2: ستاره است)
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره می شود
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر جایی دیگر
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر ملاقات با طوطی
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر چه کسی امیر را کشت
۵.۶۱ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر خاک آشنا
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر دختری در قفس
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر همکلاس
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عیسی می آید
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رقص با رویا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمان
۷.۱۹ /۱۰

از مجموع ۱۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر بنفشه آفریقایی
۵.۱۶ /۱۰

از مجموع ۳۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر بنفشه آفریقایی
۵.۱۶ /۱۰

از مجموع ۳۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر سعادت آباد
۶.۶۲ /۱۰

از مجموع ۱۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر چند روز بیشتر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما