ایمان امیدواری

چهره پرداز, طراح چهره پردازی, دستیار چهره پرداز
ایمان امیدواری طراح چهره پرداز ایرانی است. او برای چهره‌پردازی فیلم «زیر سقف دودی»، سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی را از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.

عکس‌های ایمان امیدواری

ایمان امیدواری برنده سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی برای «شبی که ماه کامل شد» در جشنواره فجر 37
ایمان امیدواری در پشت صحنه فیلم «شبی که ماه کامل شد»
اتاق گریم فیلم «شبی که ماه کامل شد»
اتاق گریم فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری

مصاحبه با ایمان امیدواری، ...
پوستر متری شیش و نیم
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۲۳۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر خط استوا
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر ابلق
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر سرخ پوست
۸.۰۸ /۱۰

از مجموع ۲۰۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر شهر خاموش
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دموکراسی تو روز روشن
۵.۶۴ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر تفریق
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جاده خاکی
۸.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شاه کش
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر مسخره باز
۶.۰۸ /۱۰

از مجموع ۶۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر روشن
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر کلمبوس
۵.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر خوابم می‌آد
۵.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر شبی که ماه کامل شد
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۱۶۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر اخراجیها 2
۵.۴۱ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر مغزهای کوچک زنگ زده
۸.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۷۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر پرستوهای عاشق
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر مست عشق
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آشفته گی
۴.۰۷ /۱۰

از مجموع ۳۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر انتهای خیابان هشتم
۶.۲۷ /۱۰

از مجموع ۳۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر زمان می ایستد
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بی سر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بی خداحافظی
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر مردی بدون سایه
۳.۸۹ /۱۰

از مجموع ۳۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر عرق سرد
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۵۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر خواب زده ها
۵.۰۲ /۱۰

از مجموع ۴۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر شش و بش
۶.۴۸ /۱۰

از مجموع ۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر سایه روشن
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر آتیش بازی
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۲۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر برف روی شیروانی داغ
۵.۴۸ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر خانوم
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۱۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر اسب سفید پادشاه
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۲۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه درجه تب
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر پایان نامه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر اخلاقتو خوب کن
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر یک جیب پر پول
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک اشتباه کوچولو
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۰۴ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی شیرین
۴.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پسر تهرونی
۵.۹۲ /۱۰

از مجموع ۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر سه کام حبس
۵.۱۹ /۱۰

از مجموع ۲۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر دوزیست
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۲۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر آتابای
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۶۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه ملی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرتقال خونی
۵.۷۶ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر ساکن خانه چوبی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تارا و تب توت فرنگی
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مسافر ری
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر خاکستری
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بوی کافور، عطر یاس
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۹۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر مزاحم
۶.۰۸ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما