رایا نصیری

کارگردان, نویسنده, بازیگر
رایا نصیری بازیگر ایرانی است.

عکس‌های رایا نصیری

پشت صحنه فیلم «رو به رو»
پوستر فیلم «دختر... پدر... دختر»
مرضیه وفامهر، مهدی احمدی و رایا نصیری در پشت صحنه فیلم «دژاوو»
مرضیه وفامهر، مهدی احمدی و رایا نصیری در پشت صحنه فیلم سینمایی «دژاوو»
پوستر عید آن سال ها
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چند کیلومتر دورتر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ما که هستیم؟
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر... پدر...دختر
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر باران می بارید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پنهان
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تنها دو بار زندگی می کنیم
۷.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر صبحی دیگر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر امتحان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کیسه برنج
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر چکمه
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر رو به رو
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دژاوو
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر وقت چیغ انار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وقت چیغ انار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دژاوو
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر صبحی دیگر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر امتحان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر امتحان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما