صدیقه کیانفر

بازیگر

صدیقه کیانفر متولد 20 بهمن 1311 در شهر آبادان می باشد. صدیقه کیانفر در سال 1336 وارد عرصه‌ی هنر شد. او که در آن زمان در آبادان بود، استادی داشت که هم در شرکت نفت کار می‌کرد و هم هنر تدریس می‌کرد. این استاد به او پیشنهاد داد که به دلیل صدای خوبش در رادیو کار کند و با یکدیگر همکاری کنند. صدیقه کیانفر هم این پیشنهاد را پذیرفت و به عنوان اولین کار هنری‌اش، همراه با استادش، نمایشنامه‌ی «سه قطره خون» صداق هدایت را به صورت زنده اجرا کرد. اولین کار تلویزیونی قبل از انقلاب ایشان «کلبه شوم» بود ، سریال «طلاق» و «تلخ و شیرین» را هم آن سال‌ها کار کرده بود که «طلاق» آخرین کار وی قبل از انقلاب بوده است. اولین کار تلویزیونی‌ بعد از انقلاب صدیقه کیانفر «ترمینال» ...

عکس‌های صدیقه کیانفر

صدیقه کیانفر و سیروس همتی در فیلم «زن ها فرشته اند 2»
پوستر بیدار باش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ما فرشته نیستیم
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای در تاریکی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر وکلای جوان
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تلکس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوانان نمیمیرند
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کوچولوی خوش شانس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر یک مرد یک خرس
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب دهم
۷.۳۱ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر پیشی میشی
۶.۳۴ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر بی گناهان
۴.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر هامون
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۳۹۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر تعصب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زن ها فرشته اند 2
۶.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای پر امید
۳.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر پنجاه روز التهاب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مامان مهشید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیطان در خانه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پا تو کفش من نکن
۳.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر ویروس 2000
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تن ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر میوه ممنوعه
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر معما
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جوان امروز
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فردا دیر است
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سنگ و شیشه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازی پنهان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گمگشته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بانو
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر همه بچه های من
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خاک و آتش
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر خوب، بد، زشت
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر من زمین را دوست دارم
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آپارتمان شماره 13
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آتیش بازی
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۲۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر جوانی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آن سوی آینه
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر انتهای قدرت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر همسر
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر سه مرد عامی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زیر سایه کنار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دره هزار فانوس
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جای امن
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مستاجر
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مأموریت آقای شادی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دلاوران کوچه دلگشا
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پرنده آهنین
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مجنون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما