دیوید لینچ

کارگردان, نویسنده, بازیگر

دیوید لینچ با نام کامل «دیوید کیث لینچ»(David Keith Lynch) متولد 20 ژانویه 1946 در ایالت مونتانا، کارگردان و نویسنده است.

پوستر جاده مالهالند
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر داستان استریت
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تویین پیکس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جاده مالهالند
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر تویین پیکس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تویین پیکس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما