محسن سلیمانی فاخر

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیمحسن سلیمانی فاخر
وب سایتjameaecinema.ir
0

مورد عجیب«تتلو»به درستی فهمیده است که:آدمی آنگونه در جامعه رفتار می‌کند که متصورست از او انتظار می‌رود. ...


جامعه سینما
0

وقتی یک سایت معتبر ورزشی در تحلیلی ،هجوم تاسف بار این لمپنهای فحاش اینترنتی به صفحات کافو را به «حمله ...


http://jameaecinema.ir/1714/
2

این حجم از استفاده ابزاری از مخاطب و رقابت چرک در رسانه های اینترنتی و شنیع تر از آن در «رسانه ملی»خجالت ...


جامعه سینما
0

در جشنواره فیلم فجر کارنامه یک‌ساله سینمای ایران رصد می‌شود. آن نتیجه‌ای که اما از دیدن فیلم‌های به نمایش ...


جامعه سینما/روزنامه شهروند