کیم نگوین

کارگردان, نویسنده
کیم نگوین (Kim Nguyen ) کارگردان، نویسنده و تهیه کننده کانادایی متولد 1974 است. بیشتر شهرت کیم نگوین به خاطر ساخت فیلم جادوگر جنگ است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر جادوگر جنگ
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پروژه مرغ مگس خوار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جادوگر جنگ
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پروژه مرغ مگس خوار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما