نسیم آریا

بازیگر
نسیم آریا بازیگر است.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر بازجویی در کافه تهران
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما