احسان صادقی جهانی

کارگردان, نویسنده

احسان صادقی جهانی کارگردان ایرانی است.

پوستر موش گیر
۳ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر موش گیر
۳ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما