جف پینکر

نویسنده
جف پینکر به انگلیسی Jeff Pinkner نویسنده و تهیه کننده است.
پوستر جومانجی 2: مرحله بعد
۷.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر آلیاس
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جومانجی: به جنگل خوش آمدید
۷.۵۲ /۱۰

از مجموع ۱۴۶۳ رای

امتیاز شما