آگینِشکا گروخوفسکا

بازیگر
آگینِشکا گروخوفسکا (Agnieszka Grochowska) بازیگر لهستانی متولد 1979 است. او در فیلم های «کودک شماره 44»، «در تاریکی» و «روح نوجوان» بازی کرده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر در تاریکی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر روح نوجوانی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما