ویل بیل

نویسنده
ویل بیل(Will Beall) فیلمنامه نویس آمریکایی است. او فیلمنامه «ونوم»، «جوخه گانگستر» و «آکوامن» را نوشته است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ونوم
۶.۶۵ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر آکوامن
۷.۱۵ /۱۰

از مجموع ۱۶۲ رای

امتیاز شما