جکی ویور

بازیگر

جکی ویور (Jacki Weaver) بازیگر استرالیایی متولد 1947 است.

عکس‌های جکی ویور


جکی ویور
جکی ویور
جکی ویور
جکی ویور
جکی ویور
جکی ویور
جکی ویور
پوستر پدر استو
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دفترچه امیدبخش
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۲۸۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر قلمرو حیوانات
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت به اوت بک
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کینه
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر استوکر
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پامز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیروویل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما