محمد لقمانیان

بازیگر

محمد لقمانیان عروسک گردان ایرانی دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر است. وی در مجموعه ی کلاه قرمزی عروسک گردان «فامیل دور» و «بچه ی فامیل دور» بوده است.

عکس‌های محمد لقمانیان


محمد لقمانیان در شب اول «شام ایرانی»
مهدی کوشکی، محمدرضا علیمردانی، محمد لقمانیان و امیرمهدی ژوله در شب اول «شام ایرانی»
محمد لقمانیان و امیرمهدی ژوله در شب اول «شام ایرانی»
مهدی کوشکی، محمد لقمانیان و امیرمهدی ژوله در شب اول «شام ایرانی»
محمدرضا علیمردانی، محمد لقمانیان و امیرمهدی ژوله در شب اول «شام ایرانی»
مهدی کوشکی، محمدرضا علیمردانی، محمد لقمانیان و امیرمهدی ژوله در شب اول رئالیتی شوی «شام ایرانی»
مهدی کوشکی، محمدرضا علیمردانی و محمد لقمانیان در شب اول «شام ایرانی»
پوستر شام ایرانی - سری هفت - محمد لقمانیان
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی - سری هفت - محمدرضا علیمردانی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه قرمزی 97
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی - سری هفت - مهدی کوشکی
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی - سری هفت - امیرمهدی ژوله
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما