زامیاد سعدوندیان

نویسنده, مشاور فیلمنامه, بازنویسی فیلمنامه

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر سقوط یک فرشته
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختران حوا
۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر آمین
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر سراسر شب
۵.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر سرزده
۳.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر کبریت سوخته
۴.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر سقوط آزاد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پریسان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پریسان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما