حمیدرضا نعیمی

حمیدرضا نعیمی

بازیگر

حمیدرضا نعیمی متولد 1353 بازیگر، نمایش نامه نویس و کارگردان تئاتر ایرانی است.

پوستر منصور
۶.۱۹ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های نسبتا بد
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دل
۵.۲۷ /۱۰

از مجموع ۵۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر صحنه زنی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جیران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۴.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی سردار
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما