اشکان شاپوری

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
پوستر مردی شبیه گرگ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اسب ها گریه می کنند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیوا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مردی روی ماه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مردی شبیه گرگ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مردی روی ماه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اسب ها گریه می کنند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اسب ها گریه می کنند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما