شقایق رهبری

بازیگر
شقایق رهبری متولد سال 1361 در تهران، بازیگر است. او دیپلم طراحی لباس دارد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر اولین امضا برای رعنا
۵.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما