عدی طفیل

بازیگر

او بازیگر فیلم «شهابی از جنس نور» بوده است .

پوستر شهابی از جنس نور
۲.۹ /۱۰

از مجموع ۹۳ رای

امتیاز شما