مهدی صاحبی

کارگردان, نویسنده
مهدی صاحبی کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر هرماس
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه
۵.۷۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر هرماس
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه
۵.۷۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما