مهدی صاحبی

کارگردان, نویسنده
مهدی صاحبی کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی است.
پوستر هرماس
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه
۵.۵۴ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر هرماس
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه
۵.۵۴ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما