والتون گوگینز

بازیگر
والتون گوگینز (Walton Goggins) بازیگر و تهیه کننده آمریکایی متولد 1971 است. او در فیلم «هشت نفرت انگیز» بازی کرده است.

عکس‌های والتون گوگینز

والتون گوگینز در سریال «آخرین روزهای بطلیموس گری»(The Last Days of Ptolemy Grey)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر جورج و تامی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خیال خام
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آخرین روزهای بطلیموس گری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شکست ناپذیر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فرزندان هرج و مرج
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر روح رام نشده
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هویت بورن
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آنها که پیروی می کنند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر هشت نفرت انگیز
۷.۶۸ /۱۰

از مجموع ۳۳۳۰ رای

امتیاز شما