فیبی والر بریج

نویسنده, بازیگر
فیبی والر بریج (Phoebe Waller-Bridge) بازیگر، نویسنده و تهیه کننده بریتانیایی متولد 1985 است.
پوستر برادچرچ
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی آهنی
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ایندیانا جونز 5
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خداحافظ کریستوفر رابین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زمانی برای مردن نیست
۸.۱۲ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما