ویویکا ای فاکس

بازیگر

ویویکا ای فاکس بازیگر آمریکایی است.از فیلم های معروف او می توان به بازی در فیلم های بیل را بکش بخش ۱ و بیل را بکش بخش ۲ وهمچنین جوانا من اشاره کرد.

عکس‌های ویویکا ای فاکس


ویویکا ای فاکس
ویویکا ای فاکس
ویویکا ای فاکس
ویویکا ای فاکس
ویویکا ای فاکس
ویویکا ای فاکس
ویویکا ای فاکس
پوستر آرکانزاس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیل را بکش: قسمت اول
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۷۲۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر بیل را بکش: قسمت دوم
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما