هاروی کایتل

بازیگر

هاروی کایتل به انگلیسی Harvey Keitel متولد 13 مه 1939 بازیگر آمریکایی است.

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس «سگ‌های انباری»
پوستر تلما و لوییس
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خیابان های پایین شهر
۵.۹۵ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر داستان عامه پسند
۷.۹۴ /۱۰

از مجموع ۳۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر جزیره سگ ها
۶.۲۹ /۱۰

از مجموع ۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر سگ های انباری
۹.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مرد ایرلندی
۷.۴۱ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر راننده تاکسی
۷.۸۹ /۱۰

از مجموع ۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر پرنده رنگین
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر لانسکی
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما