رزاموند پایک

بازیگر
رزاموند پایک (Rosamund Pike) بازیگر بریتانیایی متولد 27 ژانویه 1979 است. او در فیلم های: غرور و تعصب، رستاخیز، ته دنیا و دختر گمشده بازی کرده است.

عکس‌های رزاموند پایک


رزاموند پایک
رزاموند پایک
رزاموند پایک
رزاموند پایک
رزاموند پایک
رزاموند پایک
رزاموند پایک

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس «خبرچین The Inform ...
پوستر چرخ زمان
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر متخاصمان
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر غرور و تعصب
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲۹۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر دختر گمشده
۷.۳۵ /۱۰

از مجموع ۳۱۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر آموزش
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نسخه بارنی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر من بسیار اهمیت می دهم
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رادیواکتیو
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک پادشاهی متحد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بیروت
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خبرچین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر افسار گسیخته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جنگ خصوصی
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما