جان لوکار

نویسنده

جان لوکار(John le Carré) نویسنده بریتانیایی متولد 19 اکتبر 1931 است. رمان «بندزن خیاط سرباز جاسوس» از آثار اوست.

پوستر بندزن خیاط سرباز جاسوس
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۸۰ رای

امتیاز شما