علی عباسی

کارگردان, نویسنده

عکس‌های علی عباسی


علی عباسی در فتوکال فیلم «مرز»(Border) در جشنواره فیلم کن
علی عباسی در فتوکال فیلم «مرز»(Border) در جشنواره کن
زهرا امیرابراهیمی، علی عباسی و مهدی بجستانی در فرش قرمز اکران فیلم «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) در جشنواره کن 2022
علی عباسی در فرش قرمز اکران فیلم سینمایی «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) در جشنواره کن 2022
زهرا امیرابراهیمی، علی عباسی و مهدی بجستانی در فرش قرمز اکران «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) در جشنواره کن 2022
زهرا امیرابراهیمی و علی عباسی در مراسم فرش قرمز فیلم «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) در جشنواره کن 2022
زهرا امیرابراهیمی و علی عباسی در مراسم فرش قرمز فیلم سینمایی «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) در جشنواره کن 2022
پوستر آخرین بازمانده از ما
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عنکبوت مقدس
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عنکبوت مقدس
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما