حمیده براتی

بازیگر
حمیده براتی بازیگر ایرانی است.

عکس‌های حمیده براتی

حمیده براتی در فیلم کوتاه «مانیکور»
حمیده براتی در نمایی از فیلم کوتاه «مانیکور»
پوستر آخرین فرصت خوشبختی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تاوان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مانیکور
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما