امیر آتشانی

بازیگر
امیر آتشانی بازیگر تئاتر و تلویزیون ایرانی است.

عکس‌های امیر آتشانی

میرطاهر مظلومی و امیر آتشانی در فیلم «گنجشک و قناری»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر شب دهم
۶.۲۳ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر باخانمان
۵.۷۷ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر بچه طهران
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گنجشک و قناری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای در تاریکی
۶.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر لبه تاریکی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پس از باران
۶.۵۳ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر بوکین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما