کارن پیتمن

بازیگر
کارن پیتمن (Karen Pittman) بازیگر است. او در «شروع دوباره» و «برنامه صبحگاهی» بازی کرده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر برنامه صبحگاهی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر دوباره شروع کن
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما