لوک بسون

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
لوک بسون به انگلیسی Luc Besson متولد 18 مارس 1959 در پاریس، کارگردان، تهیه کننده، نویسنده فرانسوی است. لوک بسون در 17 سالگی با درس را رها کرد و به فیلم سازی پرداخت.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آرتور و مینی مویها : انتقام مالتازارد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر داگمن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یاغی ها
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لئون: حرفه ای
۸.۵۶ /۱۰

از مجموع ۵۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر والرین و شهر هزار سیاره
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آنا
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر لوسی
۷.۶۱ /۱۰

از مجموع ۲۷۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر آرتور و مینی مویها : انتقام مالتازارد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر داگمن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لئون: حرفه ای
۸.۵۶ /۱۰

از مجموع ۵۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر والرین و شهر هزار سیاره
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آنا
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر لوسی
۷.۶۱ /۱۰

از مجموع ۲۷۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر یاغی ها
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر والرین و شهر هزار سیاره
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما