مهرداد جعفریان

نویسنده, تهیه کننده
مهرداد جعفریان تهیه کننده و فیلمنامه نویس ایرانی است.
پوستر وقتی پروانه شدم
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر وقتی پروانه شدم
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما