کامران فیوضات

بازیگر

کامران فیوضات با نام اصلی «کامران‌علی فیوضات» بازیگر ایرانی سینما و تلویزیون است. کامران فیوضات متولد سال 1330 در تهران است. وی بازی در تئاتر را از سال 1349 تجربه کرد و در سال 1355 بازی در تلویزیون را آغاز نمود. فعالیت‌های سینمایی او از سال 1360 با فیلم «رسول پسر ابوالقاسم» به کارگردانی «داریوش فرهنگ» آغاز شد.

پوستر فرار بزرگ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کار کثیف
۳.۸ /۱۰

از مجموع ۱۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر رانت خوار کوچک
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کاشانه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آژانس دوستی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ما خونه نیستیم
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بلور باران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گنج خانه سفید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مسافری از هند
۵.۳ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر پاورچین
۹.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر کمربندها را ببندیم
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر یکی بود یکی نبود
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نابرده رنج
۷.۳۸ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر در پناه تو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما