اوا گرین

بازیگر
اوا گرین به فرانسوی Eva Green متولد 6 ژوئن 1980 بازیگر فرانسوی است.

عکس‌های اوا گرین


اوا گرین در فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story)
اوا گرین در فتوکال فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره فیلم کن 2017
اوا گرین در فتوکال فیلم «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره کن 2017
اوا گرین در فتوکال «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره فیلم کن 2017
اوا گرین در فتوکال «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره کن 2017
اوا گرین در فرش قرمز «براساس یک داستان واقعی»(Based on a True Story) در جشنواره فیلم کن 2017
اوا گرین در فیلم سینمایی سایه های سیاه
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر نوسیبو
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دامبو
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر خانه دوشیزه پرگرین برای بچه‌های عجیب و غریب
۷.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹۰۶ رای

امتیاز شما
پوستر سایه های سیاه
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۷۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر داستان عامه پسند
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کراکز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شهر گناه بانویی که به خاطرش می کشم
۶.۳۷ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر براساس یک داستان واقعی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما