کاظم سفیدی

بازیگر
کاظم سفیدی بازیگر است.
پوستر بچه های مدرسه همت
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما