جوئل ادگورتون

کارگردان, نویسنده, بازیگر

عکس‌های جوئل ادگورتون


جوئل ادگورتون
جوئل ادگورتون
جوئل ادگورتون
جوئل ادگورتون
جوئل ادگورتون
فیلم loving در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن 2016
جوئل ادگورتون

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس فیلم «گرینگو»(Grin ...
پوستر سیزده زندگی
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اوبی وان کنوبی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گتسبی بزرگ  
۷.۸۷ /۱۰

از مجموع ۲۸۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر غریبه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قلمرو حیوانات
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پادشاه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پسر حذف شده
۶.۸۵ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر مهاجرت: خدایان و پادشاهان
۶.۸۴ /۱۰

از مجموع ۶۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر شوالیه سبز
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جنگ ستارگان 3: انتقام سیت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جنگ ستارگان 2: حمله کلون ها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مبارز
۷.۵۴ /۱۰

از مجموع ۲۱۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی عجیب تیموتی گرین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ویژه نیمه شب
۵.۵۳ /۱۰

از مجموع ۸۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر گرینگو
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گنجشک سرخ
۷.۰۹ /۱۰

از مجموع ۶۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر دوست داشتن
۶.۹۹ /۱۰

از مجموع ۵۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر سی دقیقه بامداد
۶.۹۶ /۱۰

از مجموع ۵۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر پادشاه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پسر حذف شده
۶.۸۵ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر پسر حذف شده
۶.۸۵ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما