فهیمه دباغی

بازیگر
فهیمه دباغی بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر معراجی ها
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر پات
۴.۳۴ /۱۰

از مجموع ۱۳۰ رای

امتیاز شما