نومی راپاس

بازیگر

نومی راپاس به سوئدی Noomi Rapace متولد 28 دسامبر 1979 بازیگر سوئدی است.

پوستر بیگانه: پیمان
۷.۰۱ /۱۰

از مجموع ۷۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر کندو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سقوط مرد مرده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما